گروه کشاورزی و باغداری 

گروه کشاورزی و باغداری با در اختیار داشتن 860 هکتار باغ میوه، از جمله بزرگترین تولیدکنندگان مرکبات کشور محسوب می شود. از جمله محصولات این مجتمع پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو شیرین و انگور یاقوتی است. حجم تولیدی مرکبات ازن مجتمع بیش از 8000 تن در سال بوده که علاوه بر مصرف داخل کشور، به بازارهای هدف نیز صادر می شود.