گروه جنگلداری

این گروه در سال 1352 به منظورتامین چوب و کاغذ ایران شامل دو بخش جنگل و صنعت در استان گيلان تاسيس گرديد . مساحت جنگل‌هاي تحت پوشش این گروه  در حال حاضرحدود 135 هزار هکتار و در قالب 73 فقره طرح جامع جنگل‌ داري مي‌باشد که سطحي معادل 24 درصد از جنگل‌هاي استان گيلان را شامل مي‌شود. حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري از جنگل‌ها با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و با در نظر گرفتن اصل بهره‌برداري مستمر از جنگل‌هاي تحت پوشش، تهيه‌ و اجراي طرح‌هاي جامع جنگل‌داري ، احداث هزاران کيلومتر شبکه راه‌هاي ارتباطي به منظور دست‌يابي به منابع جنگلي، انجام عمليات جنگل‌کاري و احيايي.و نهايتاً بهره‌برداري صحيح و اصولي از جنگل‌هاي تحت پوشش با هدف استمرار برداشت و افزايش توليد چوب و تامين بخشي از نياز صنايع سلولزي کشور از اهم وظايف شرکت محسوب مي‌گردد.

فعالیت های این شرکت عبارنتد از :

- حفاظت از جنگل 

- احیا و توسعه جنگل

- طرحهای جامع جنگلداری 

- احداث راه های جنگلی 

- بهر برداری از جنگل