گروه  توسعه ساختمانی از سال 1393 به عنوان بازوی فنی و اجرایی سازمان اتکا در تبدیل به احسن نمودن دارایی های غیر مولد و غیر مرتبط و سود آوری آنها از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه و فعالیت های تخصصی و سرمایه گذاری در حوزه های عمرانی و ساختمانی ایجاد گردید.

فهرست افتخارات ملی ( ضمن تشریح عنوان تصویر ضمیمه شود ) :

این گروه توانست در مدت کوتاه با بهره گیری از افراد متخصص و با اجرای پروژه های گوناگون توسعه ای، در مسیر اهداف ترسیمی از سوی سازمان گام های بلندی در راستای خدمت به خانواده های معظم نیروهای مسلح مانند ساخت فروشگاه و.... بردارد.

و با در نظر گرفتن سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس اهداف تعیین شده از سوی سازمان اتکا در حوزه سرمایه گذاری و توسعه در بخش ساختمان، با هدف احداث ساختمان های ایمن، کارا، زیبا و مقاوم با مدیریت بر زمان، هزینه و کیفیت برای مشتریان، در افق زمانی 5 ساله آتی خود چشم انداز زیر را ترسیم نموده است:

  1. تبدیل شدن به یکی از شرکت های بزرگ در گروه سرمایه گذاری و انبوه سازی، املاک و مستغلات
  2. توسعه پایدار و کارآمد فعالیت های عمرانی در پروژه های عمرانی