ساعت کاری: 
روز هفته شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه جمعه
ساعت کار8 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 19
آدرس: 
کرمانشاه ، میدان آزادی ، جنب سرپرستی بانك سپه
تلفن: 
083-38229225
رتبه فروشگاه: 
ممتاز
استان و شهر: 
  • کرمانشاه
  • کرمانشاه