ساعت کاری: 
روز هفته شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه جمعه
ساعت کار8 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 198 الی 19
آدرس: 
شهرکرد ، خیابان طالقانی ، نبش مصلی امام خمینی ، فروشگاه اتكا
تلفن: 
038-32229600
رتبه فروشگاه: 
بازار
استان و شهر: 
  • چهارمحال بختیاری
  • شهرکرد