ساعت کاری: 
روز هفته شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه جمعه
ساعت کارشبانه روزیشبانه روزیشبانه روزیشبانه روزیشبانه روزیشبانه روزیشبانه روزی
آدرس: 
ایران - تهران -منطقه 11 - امام خمینی - روبروی ثبت احوال کل - فروشگاه مرکزی چمران
تلفن: 
021-6655949
021-6655948
امکانات: 
رتبه فروشگاه: 
ممتاز
استان و شهر: 
  • تهران
  • تهران