فارسی

-ایجاد مدیریت زنجیره تامین (SCM)درحوزه محصولات مصرفی

-توزیع مویرگی کالاهای مصرفی

-پذیرش نمایندگی(عاملیت)فروش کالاهای مصرفی در شهرستانها