بر اساس ارزیابی های بعمل آمده توسط سازمان مدیریت صنعتی ، هلدینگ سازمان اتکا رتبه 36 را در بین صد شرکت برتر کسب نمود و نسبت به سال گذشته 18 رتبه ارتقاع یافته است .