ساعت کار فروشگاه های اتکا ممتاز در ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ، ساعت کاری شیفت های مختلف فروشگاه های اتکاممتاز در استان تهران و سایر استان های کشور اعلام گردید.

براین اساس ، ساعت کاری فروشگاه های اتکاممتاز استان های تهران و البرز در شیفت کاری اول از ساعت 9:30 تا 19:30 و در شیفت کاری دوم از ساعت 19:30 تا یک ساعت قبل از اذان صبح خواهد بود. ساعت کاری فروشگاه های اتکاممتاز سایر استان های کشور نیز به صورت یکسره از ساعت 8:30 تا 23 خواهد بود.

همچنین ساعت کاری غرف لوازم خانگی در فروشگاه های اتکاممتاز استان تهران و البرز از ساعت 9:30 تا 22 شب و در سایر استان های کشور  از ساعت 8:30 تا 22 شب است.

گفتنی است ، فروشگاه های اتکا در روز دوشنبه ششم خرداد سال 98 (مصادف با بیست و یکم ماه مبارک رمضان) تعطیل است. شروع بکار فروشگاه های اتکا در روزهای چهارم و هشتم خرداد (مصادف با لیالی قدر) نیز با یک ساعت تأخیر خواهد بود.