ثبت جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برند اتکا ثبت جهانی شد.

باتوجه به افزایش ارزش افزوده نام تجاری اتکا و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان از محصولات تولیدی ، برند اتکا در سیستم جهانی Trips وابسته به WTO ثبت گردید .