افتتاح12 فروشگاه زنجیره ای اتکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درراستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید ملی14 فروشگاه زنجیره ای اتکا توسط دکتر دهقان (وزیر دفاع وپشتیبانی نیرهای مسلح)ریاست هیات مدیره ومدیرعامل ومدیران ارشد سازمان اتکا از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.هدف ازاین اقدام توسعه خدمات شرکت فروشگاههای زنحیره ای اتکا به عموم مردم وحمایت از تولیدملی درسطح استانها می باشد.

این فروشگاهها در شهرستانهای ورامین، میبد، پرند، غرب تهران ،لویزان، تالش، ماسال ،کرمانشاه(2باب) ، نهبندان، برازجان، تویسرکان ، نظرآباد،