افتتاح پروژه پرورش طیور در مجتمع کشت و صنعت شمال شرق

در هفته اول شهریور ماه فاز یک پرورش طیور در مجتمع کشت و صنعت شمال شرق توسط مدیر عامل سازمان جناب آقای مهندس کربلایی افتتاح گردید . این فاز شامل 4 سالن و با ظرفیت پرورش 106000 قطعه جوجه در هر دوره مورد بهره برداری می باشد .