در سالی که بنا به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) به عنوان (( حمایت از کالای ایرانی ))  نام گذاری گردیده است : بحول وقوه الهی وبا همکاری همکاران متعهد ودرراستای اجرایی نمودن سیاستهای حمایتی، سازمان اتکا درحوزه فعالیتی خود ، برنامه هایی را بشرح زیر تدوین واجرایی نموده است.

*توسعه شبکه فروشگاهی ومراکز فروش

با توجه به شرایط اقتصادی درکشور ، سازمان اتکا با تاکید برحمایت از تولیدکنندگان داخلی،ازطریق شبکه بزرگ فروشگاهی خود،اقدام به جذب وعرضه محصولات ایرانی نموده است به گونه ای که درحال حاضرحدود950 شرکت داخلی ، محصولات با کیفیت ومرغوب خود را در فروشگاههای زنجیره ای اتکا درسراسر کشور درمعرض فروش قرارداده اند.

*تکمیل زنجیره تامین تولید گوشت قرمز وسفید

سازمان اتکا درراستای توسعه دامپروری وزنجیره طیور ، با تامین دام از طریق شبکه روستایی ،ایجاد مراکز تولید مرغ وبه کارگیری ظرفیت مرغداری های بخش خصوصی وهمچنین استفاده از کشتارگاههای منطقه ای واستانی، تحت نظارتهای دقیق کیفیتی، توانسته است بیشترین نیاز خود را از این طریق تامین و بااستفاده از شبکه فروشگاهی دراختیار هم میهنان عزیز قراردهد.

*حمایت از تولید کننده ومصرف کننده

تکمیل وتقویت زنجیره صنایع غذایی وتبدیلی ، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازرگانی درداخل وخارج کشور، ازاقدامات سازمان اتکا درراستای کاهش قیمت تمام شده،پشتیبانی از تولید کنندگان بخش خصوصی وحمایت از مصرف کنندگان به شمار می رود.

*حمایت از محققین ومخترعین جوان کشور

از دیگر اقدامات این سازمان درجهت فعال نمودن ظرفیت نیروهای مستعد جوان ودانشگاهی،استفاده از توانمندی این عزیزان در بخش تحقیقات است ،بطوریکه تا کنون بیش از1000 فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری با این سازمان همکاری نموده و تعدادی از این تحقیقات در سطح واحدهای تولیدی سازمان اتکا به مرحله اجرا رسیده است.

*اقتصاد دانش بنیان

ایجاد وتوسعه واحدهای کشت وصنعت با رویکرد خلق زنجیره ارزش ،ارتقای بهره وری از طریق بهینه سازی مصرف آب در حوزه کشاورزی وپوشش 3500 هکتار تحت پوشش سیستمهای  آبیاری نوین،اصلاح وتولید بذور کشاورزی پرمحصول،استفاده از روشهای مناسب زراعت،تولید محصولات ارگانیک،ایجاد مرکز تحقیقات وکشت بافت وهمچنین بومی سازی دانش تولید انواع نهال سالم وشناسنامه دار و اجرای طرحهای توسعه گیاهان دارویی، از جمله اقدامات سازمان اتکا دراین زمینه بوده است.