دکتر عیسی رضایی

دکتر عيسي رضايي

سوابق خدمتی :

معاون مالي و برنامه ريزي بانک انصار ، ذيحساب و مدير مالي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء ، معاون اداري و مالي شرکت هواپيمايي فراز قشم ، بازرسي قانوني مؤسسه حسابرسي بنياد تعاون سپاه ، شرکت خدمات مالي حفيظ ، بنياد تعاون ناجا ، مؤسسه تأمين اقلام مصرفي ، مؤسسه تأمين مسکن ، مؤسسه مالي و اعتباري قوامين ، بيمه اميد ، مؤسسه تحقيق و توسعه ، شرکت ناجي پاس ، مؤسسه رهگشا و شرکت عمران و توليد نيرو ، عضو هيئت مديره و مدير حسابرسي شرکت حسابرسي کوثر ، عضو هيئت مديره شرکت نسيم صبح ، شرکت سرمايه گذاري ايرانيان ، مؤسسه مالي و اعتباري مهر ، شرکت ميرال ، شرکت مهندسي تکنوکار و سازمان اتکا ، مديرعامل شرکت حسابرسي کوثر ، معاون اداري مالي مؤسسه مالي و اعتباري مهر ، رئيس هيئت مديره شرکت هاي وحدت مبين ، سازندگي انصار ، يادمان بسيج ، فاتحان مازندران ، فراسوي شرق ، شرکت کوثر آذربايجان ، رزمندگان کربلا ، افتخار خوزستان ، سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ، آينده نگر مهر ، افق اقتصاد جنوب ، سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ، آلوکينيوم ايران ، تراکتورسازي ايران ، توسعه معادن روي ايران ، خدمات دريايي تايدواتروموتورسازي تراکتورسازي و وانيران ، مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره مؤسسه اعتباري کوثر ، کارشناس رسمي دادگستري در رسته حسابداري و حسابرسي ، عضو انجمن علمي حسابداري ايران و عضو انجمن حسابداران خبر ه ايران

شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا شرکت روغنکشي خرمشهر شرکت مزارع نوين ايرانيان شرکت قند پانيذفام شرکت بازرگاني و پخش سفير شرکت کشت و صنعت شهيد بهشتي شرکت سرمايه گذاري امير شرکت سهامي مزرعه نمونه شرکت فخرايران شرکت ايران گارمنت شرکت سمارت الکترونيک شرکت سهامي جنگل شفارود شرکت ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار شرکت بهين گستر پارسيان رويش فروشگاه اينترنتي اتکا شرکت خدمات فناوري اطلاعات اتکا