دکتر عيسي رضايي

دکتر عيسي رضايي

سوابق ایثارگری :
ـ
ـ

سوابق تحصیلی و آموزشی :
ـ
ـ

سوابق اجرایی و مدیریتی :
معاون مالی و برنامه ریزی بانک انصار ، ذیحساب و مدیر مالی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ، معاون اداری و مالی شرکت هواپیمایی فراز قشم ، بازرسی قانونی مؤسسه حسابرسی بنیاد تعاون سپاه ، شرکت خدمات مالی حفیظ ، بنیاد تعاون ناجا ، مؤسسه تأمین اقلام مصرفی ، مؤسسه تأمین مسکن ، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین ، بیمه امید ، مؤسسه تحقیق و توسعه ، شرکت ناجی پاس ، مؤسسه رهگشا و شرکت عمران و تولید نیرو ، عضو هیئت مدیره و مدیر حسابرسی شرکت حسابرسی کوثر ، عضو هیئت مدیره شرکت نسیم صبح ، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ، مؤسسه مالی و اعتباری مهر ، شرکت میرال ، شرکت مهندسی تکنوکار و سازمان اتکا ، مدیرعامل شرکت حسابرسی کوثر ، معاون اداری مالی مؤسسه مالی و اعتباری مهر ، رئیس هیئت مدیره شرکت های وحدت مبین ، سازندگی انصار ، یادمان بسیج ، فاتحان مازندران ، فراسوی شرق ، شرکت کوثر آذربایجان ، رزمندگان کربلا ، افتخار خوزستان ، سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ، آینده نگر مهر ، افق اقتصاد جنوب ، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ، آلوکینیوم ایران ، تراکتورسازی ایران ، توسعه معادن روی ایران ، خدمات دریایی تایدواتروموتورسازی تراکتورسازی و وانیران ، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری کوثر ، کارشناس رسمی دادگستری در رسته حسابداری و حسابرسی ، عضو انجمن علمی حسابداری ایران و عضو انجمن حسابداران خبر ه ایران

تشویقات :
ـ
ـ
فعالیت های شاخص در سازمان اتکا:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

13 12 11 10 9 6 8 7 5 4 3 2 1

نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد

خیابان باستیون شرقی (شهید مرادی) - ساختمان مرکزی اتکا

شماره تماس: 61915650 دورنگار: 61915466