کشت و صنعت شهید بهشتی

خوزستان -دزفول ، پشت کوی سوم شعبان روبروی منازل پادگان شهید مصطفی خمینی
061-42443801-7
info@bac.ir

 

کشت و صنعت شهید بهشتی 

 کشت و صنعت شهید بهشتی با در اختیار داشتن 860 هکتار باغ میوه، از جمله بزرگترین تولیدکنندگان مرکبات کشور محسوب می شود. از جمله محصولات این مجتمع پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو شیرین و انگور یاقوتی است. حجم تولیدی مرکبات ازن مجتمع بیش از 8000 تن در سال بوده که علاوه بر مصرف داخل کشور، به بازارهای هدف نیز صادر می شود.

اطلاعات بیشتر