خضرا المستقبل

تهران- خیابان حافظ خیابان غزالی پلاک 7 واحد یک
021-66735673
m_khazra@yahoo.com

این شرکت به منظور انجام فعالیتهای بازرگانی در کشورهای عربی  تاسیس شده است و در حال حاضر فعالیتهای صادراتی سازمان در کشور های عربی توسط این شرکت انجام می شود .